Wiersz “Hagia Sophia” w wykonaniu Eleny Aksenovoj

Prezentujemy wiersz autorstwa O. Mandelsztama pt.Hagia Sophia”, który z okazji święta parafialnego w cerkwi św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie, odczytała p. Elena Aksenova.  

Wiersz „Hagia Sophia” urodzonego w Warszawie wielkiego rosyjskiego poety XIX w. Osipa Mandelsztama, został włączony do jego debiutanckiej książki „Kamień”, która ukazała się w 1913 roku. Praca poświęcona jest konstantynopolitańskiej świątyni Hagia Sophia, położonej w dzisieszej stolicy Turcji – Stambule.

Dziś wybitny zabytek architektury znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. W jego murach znajduje się muzeum. Przez około tysiąc lat Hagia Sophia w Konstantynopolu uważana była za największą świątynię chrześcijańska.

Елена Аксенова прочла стихотворение „Айя-София” О. Мандельштама в честь престольного праздника храма Софии Премудрости Божией в Варшаве.

Стихотворение „Айя- София” великого русского поэта 19 века Осипа Мандельштама, который как известно родился в Варшаве, вошло в его дебютную книгу „Камень”, увидевшую свет в 1913 году. Произведение посвящено Софийскому собору, расположенному в турецкой столице – Стамбуле. Долгое время он был православным храмом, затем здание заняла мечеть. На сегодняшний день выдающийся памятник архитектуры внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В его стенах находится музей. Около тысячи лет собор считался самым большим христианским храмом.