Niedziela Świętych Praojców

W przedostatnią niedzielę przed świętem Bożego Narodzenia, Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć  świętych Praojców Starego Przymierza, wszystkich sprawiedliwych, którzy obwieszczali światu przyjście Nowego Adama – Mesjasza. Dni postu, które poprzedzają narodzenie Chrystusa, mają na celu przygotowanie wiernych, aby godnie przyjęli wcielonego Zbawiciela. Tak jak w czasach starotestamentowych Pan umacniał słabą wiarę ludzi, tak obecnie Cerkiew, jak kochająca Matka umacnia nas w wierze, która towarzyszy tajemnicy wcielenia Syna Bożego.

W niedzielę Świętych Praojców, która w tym roku przypadła 27 grudnia, swoje imieniny obchodzą duchowni niosący posługę w naszej parafii – proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk, który w asyście miejscowego duchowieństwa przewodniczył dzisiejszej św. Liturgii oraz wikariusz ks. dr Adam Magruk.

Z tej okazji życzymy czcigodnym księżom Adamom dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego oraz nieustannej pomocy ich Niebiańskiego Patrona w niesieniu duszpasterskiej posługi dla dobra naszej parafii. Mnohaja i błahaja lieta!!!