XXVI niedziela po Pięćdziesiątnicy

03.12.2023 r.

Kolejna niedziela roku liturgicznego poświęcona jest ewangelicznemu czytaniu o nierozumnym bogaczu (Łk 12, 16-21). 
Ważnym podkreślenia jest fakt, że spośród wielu słów, które padają z ust tytułowego bohatera Łukaszowej przypowieści nie znalazła się najmniejsza zmianka o Bogu. Bogacz nie pomyślał o Tym, dzięki Któremu spichlerze, o których mówi “pękają w szwach” od nadmiaru bogatych plonów. Zapomniał o Tym, Kto w odpowiednim czasie posłał słońce, wiatr, odpowiednią temperaturę, deszcz aby ziemia wydała obfity owoc. W każdym słowie bogacza natomiast, na pierwsze miejsce wysuwało się słowo “ja”. To właśnie jego egoizm i pragnienie zaspokojenia jedynie swoich potrzeb,  doprowadziły go do upadku. 
3 grudnia odsłużono w naszej cerkwi dwie poranne Boskie Liturgie, po zakończeniu których tradycyjnie odbyły się zajęcia z katechezy dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.