Niedziela X po Pięćdziesiątnicy

W kolejną niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy w naszej cerkwi sprawowana była Święta Liturgia, której przewodniczył ks. mitrat Adam Siemieniuk, w asyście miejscowego duchowieństwa.
Po odczytaniu perykopy ewangelicznej (Łk 17, 14-23) ks. proboszcz wygłosił kazanie, odnosząc się w nim przede wszystkim do istoty wiary i postu w rozwoju duchowym człowieka.
Śpiewał chór, dyrygowany przez Bogdana Kuźmiuka.
zdjęcia: Sergiusz Diadus