V Niedziela Wielkiego Postu

W piątą Niedzielę Wielkiego Postu, Cerkiew prawosławna na przykładzie św. Marii z Egiptu po raz kolejny wzywa nas do skruchy za swoje grzechy – pokajania, które otwiera nam drzwi do postu i modlitwy.

18 kwietnia br. niedzielnej św. Liturgii przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem. Po odczytanej perykopie ewangelicznej, ze słowem do wiernych zwrócił się ks. prot. Piotr Nestoruk.

Bezpośrednio po św. Liturgii, chór parafialny im. św. Romana Melodosa pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka, zaprezentował wiernym pieśni i hymny o tematyce wielkopostnej.  Piękny śpiew utworów cerkiewnych połączony był z pouczającym słowem ks. dra Adama Magruka, nawiązującym do prezentowanych pieśni.

Na zakończenie ksiądz Proboszcz, dziękując p. Bogdanowi Kuźmiukowi oraz chórzystom za modlitewny śpiew i poświęcenie, życzył wszystkim zebranym Bożego błogosławieństwa.