Koncert kolęd w warszawskiej katedrze z udziałem naszego chóru

Świąteczny czas od Narodzenia Chrystusa do Teofanii w Tradycji Cerkwi prawosławnej nosi nazwę świętych dni lub świętych wieczorów. W tym okresie nasi przodkowi, a także my, ich potomkowie gromadzimy się w swych domach i świątyniach, aby wychwalać nowonarodzonego Chrystusa. Te niezwykle radosne dni pomagają uzmysłowić tajemnicę wcielenia Syna Bożego, służą ku głębszemu przeżywaniu święta oraz zjednoczeniu  najbliższych. Nieodłącznym elementem tego świątecznego okresu zawsze było kolędowanie. Od ponad dwudziestu lat, w katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie  znane jest jako Prawosławny Koncert Kolęd, który stał się ważnym wydarzeniem kulturalnym nie tylko w kalendarzu tutejszej parafii, ale również całego miasta. W bieżącym roku, ze względu na obostrzenia sanitarne miał nieco mniej radosny charakter.

10 stycznia 2021 roku przybyłych wiernych i sympatyków wschodniosłowiańskiej tradycji kolędniczej w warszawskiej katedrze metropolitalnej przywitał prowadzący koncert, ks. mitrat Doroteusz Sawicki. Tego wieczoru obecni byli: Jego Eminencja metropolita Sawa, biskup hajnowski Paweł oraz stołeczne duchowieństwo.

Podczas blisko dwugodzinnej uczty muzycznej wysłuchano kolęd polskich, ukraińskich, białoruskich, serbskiej czy dalmackiej. Jako pierwszy wystąpił Chór dziecięcy katedry św. Marii Magdaleny w Warszawie (dyrygent protodiakon Rafał Dmitruk). W dalszej kolejności występowały: Chór dziecięco-młodzieżowy parafii św. Jana Klimaka w Warszawie (dyrygent: Adam Tomaszewski), Chór katedry wojskowej św. Jerzego Zwycięscy w Warszawie (dyrygent: lektor ppor. Tomasz Pieczarka), Chór młodzieżowy katedry św. Marii Magdaleny w Warszawie (dyrygent protodiakon Rafał Dmitruk), Chór im. Romana Melodosa parafii Hagia Sophia w Warszawie (dyrygent lektor Bogdan Kuźmiuk), Chór parafii św. Jana Klimaka w Warszawie (dyrygent prof. Włodzimierz Wołosiuk), oraz Chór katedry św. Marii Magdaleny w Warszawie (dyrygent protodiakon dr Sergiusz Bowtruczuk). Po występie każdego z chórów Jego Eminencja dziękował dyrygentom, doceniając walory muzyczne występu oraz życząc dalszego rozwoju.

Koncert kolęd podsumował Jego Eminencja metropolita Sawa, który wyraził wdzięczność, że pomimo trudności dotykających otaczający nas świat koncert mógł ponownie odbyć się w stołecznej katedrze. W przemówieniu hierarchy nie zabrakło odniesień do wielokulturowości prawosławia w Polsce, bogactwa bożonarodzeniowych tradycji oraz konieczność podtrzymywania tradycji kolędniczej, wyrażającej bogatą treść teologiczną i stanowiącą duchowe bogactwo Cerkwi prawosławnej. Metropolita Sawa dziękował także organizatorom koncertu: ks. protprezbiterowi Anatolowi Szydłowskiemu, protodiakonowi Sergiuszowi Bowtruczukowi oraz prowadzącemu koncert ks. mitratowi Doroteuszowi Sawickiemu oraz wszystkim uczestnikom. Na zakończenie wieczoru odśpiewano wszystkim zebranym radosne mnogaja lieta.

Kolędy w wykonaniu naszego chóru można obejrzeć tutaj

za: www.orthodox.pl

fot. Andrzej Golimont