Niedziela przed Bożym Narodzeniem. Świętych Ojców.

W ostatnią niedzielę przed Bożym Narodzeniem, której Cerkiew dała miano niedzieli świętych Ojców, św. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii – ks. mitrat Adam Siemieniuk w asyście miejscowego duchowieństwa. Modlitwie towarzyszył licznie zgromadzony chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

Zgodnie z przyjętym porządkiem liturgicznym, podczas Boskiej Liturgii został odczytany fragment Ewangelii wg św. Mateusza – rodowód Chrystusa oraz list ap. Pawła do Hebrajczyków – traktujący o wierze starotestamentowych Ojców w przyjście Mesjasza.

Dzisiejsza niedziela jest zapowiedzią do świąt Wcielenia Syna Bożego, które przeżywać będziemy w ciągu najbliższych dni.

 

HARMONOGRAM NABOŻEŃSTW NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA:

 

06 stycznia (środa):

15:00 – Całonocne Czuwanie (wielkie powieczerze oraz jutrznia)

 

07 stycznia (czwartek)

00:00 – Św. Liturgia (ołtarz św. Pantelejmona)

 

8:40 – Godziny Kanoniczne

9:00 – Św. Liturgia

 

08 stycznia (piątek) – Sobór Najświętszej Bogurodzicy

8:40 – Godziny Kanoniczne

9:00 – Św. Liturgia