Niedziela o Samarytance

02.06.2024 r.

W piątą niedzielę po święcie Chrystusowego Zmartwychwstania, Cerkiew proponuje uwadze wiernych obszerne ewangeliczne opowiadanie o spotkaniu Chrystusa z Samarytanką w miejscowości Sychar (J 4, 5-42). Tradycja głosi, że jego główna bohaterka wraz ze swoimi siedmioma synami została w okrutny sposób zamęczona za wyznanie wiary w Zbawiciela. Miało to miejsce podczas panowania cesarza rzymskiego Nerona. W kalendarium liturgicznym wspomina się ją jeszcze 20 marca/2 kwietnia. Znana jest pod imieniem św. Fotyny lub św. Swietłany.

W pierwszą niedzielę czerwca sprawowane były w naszej cerkwi dwie Święte Liturgie, po zakończeniu których miała miejsce paschalna procesja dookoła świątyni.

Proboszcz Parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk wyraził tego dnia wdzięczność wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji święta parafialnego w minionym tygodniu poświęcając swoje siły, czas i niejednokrotnie pracę zawodową.