Niedziela po święcie Objawienia Pańskiego

22 stycznia 2023 r., w niedzielę po święcie Objawienia Pańskiego w stołecznej cerkwi Hagia Sophia sprawowana była św. Liturgia, której przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk.

W trakcie Boskiej Liturgii odczytany został fragment św. Ewangelii według św. Ap. i Ew. Mateusza (4, 12-17). Następnie ze słowem pouczenia zwrócił się do wiernych ks. Proboszcz. Kaznodzieja skoncentrował się na przesłaniu dzisiejszej perykopy ewangelicznej. Szczególnie ks. Adam w nawiązaniu do słów Ewangelii zwrócił uwagę jak często w swoim życiu przebywamy w ciemności, a więc oddalamy się od Boga i tkwimy w grzechu. Kaznodzieja zauważył także , iż św. Jan Chrzciciel, który wzywał ludzi do pokuty był prześladowany, a ostatecznie został zabity. Fakt ten wskazuje na to, iż życie chrześcijanina nie jest proste i jest narażone na prześladowania i trudności, które należy przyjmować z pokorą w imię Boże.
Nabożeństwo swoim śpiewem upiększały chóry: parafialny im. św. Romana Melodosa pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy pod dyrekcją Anny Jakoniuk.
Po zakończeniu Boskiej Liturgii tradycyjnie odbyło się wspólne spotkanie przy herbacie oraz zajęcia z katechezy w podgrupach wiekowych.
zdjęcia: Sergiusz Diadius