Niedziela przed świętem Objawienia Pańskiego

17 stycznia br., w niedzielę przed świętem Objawienia Pańskiego, św. Liturgii oraz poprzedzającej ją nabożeństwu całonocnego czuwania, przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wspólnie z miejscowym duchowieństwem.

W trakcie nabożeństwa zabrzmiało czytanie Świętej Ewangelii wg św. Apostoła i Ewangelisty Marka (Mk 1, 1-8), po którym ze słowem do wiernych zwrócił się ksiądz proboszcz.

”Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak napisano u Izajasza proroka: Oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją. Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską; prostujcie ścieżki jego. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje. A Jan miał na sobie odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, i jadał szarańczę i miód leśny, a głosił, mówiąc: Idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Ja chrzciłem was wodą, On zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym” .

Bezpośrednio po św. Liturgii miejscowy chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka wystąpił z repertuarem kolęd i pastorałek. Poprzez  pieśni bożonarodzeniowe, które zaprezentowane zostały w różnych językach, wszyscy zgromadzeni w świątyni (również poprzez transmisję on-line) mieli możliwość wychwalać Nowonarodzonego Syna Bożego.

Radość przeżywania “świętych wieczorów” była również okazją do wyrażenia słów wdzięczności księdza proboszcza, skierowanych do dyrygenta oraz wszystkich chórzystów, angażujących się w życie naszej parafii.