Niedziela Św. Krzyża i Zwiastowanie Najświętszej Bogurodzicy

07.04.2024 r.

W bieżącym roku jedno z największych świąt poświęconych Matce Bożej – jej Zwiastowanie – zbiegło się z trzecią niedzielą Wielkiego Postu, która z kolei wyznacza połowę Czterdziesiątnicy.

Pod koniec Całonocnego Czuwania na środek świątyni uroczyście wyniesiono Św. Krzyż, który umieszczono obok ikony powyżej wspomnianego święta Theotokarnego. Tym samym Cerkiew poucza nas, że Bogurodzica stała przy krzyżu swego Syna nie tylko ponad 2000 lat temu, lecz znajduje się obok naszego życiowego krzyża każdego dnia, wspierając nas w jego odważnym niesieniu na wzór Zbawiciela.

Po zakończeniu drugiej Św. Liturgii ks. Adam Siemieniuk poinformował zgromadzonych o rozpoczętych w minionym tygodniu pracach nad polichromią w prawej nawie świątyni oraz o postępach w instalacji kamiennej lamperii w głównym prezbiterium cerkwi.

Tego dnia miała również miejsce druga część referatu wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej dr. Andrzeja Golimonta, na temat historycznych oraz współczesnych świątyń prawosławnych miasta stołecznego Warszawy. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko naszych parafian ale i wiernych z innych okolic stolicy naszego kraju.