Święto Pięćdziesiątnicy

Świąteczne uroczystości w parafii św. Sofii – Mądrości Bożej rozpoczęły się nabożeństwem całonocnego czuwania, sprawowanym w przededniu święta. Uroczystej św. Liturgii oraz wieczerni, podczas której odczytane zostały modlitwy z obrzędu klękania, przewodniczył ks. mitrat Adam Siemieniuk w asyście miejscowego duchowieństwa. Po odczytanym fragmencie św. Ewangelii na dzisiejszy dzień (J 7, 37-52; 8, 12), do wiernych z pouczającym słowem zwrócił się ksiądz Proboszcz. Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodziowy prowadzony przez Annę Jakoniuk.

Bezpośrednio po św. Liturgii dzieci i młodzież z punktu katechetycznego otrzymały świadectwa nauki religii, po czym odbył się piknik z okazji zakończenia roku szkolnego.

zdjęcia: Aleksandr Rudoj