Święto Wprowadzenia do Świątyni Najświętszej Bogurodzicy

4 grudnia Cerkiew prawosławna obchodzi święto Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do świątyni. W tym roku data ta przypadła na XXV niedzielę po Pięćdziesiątnicy.
W dniu święta Boskiej Liturgii w stołecznej cerkwi Hagia Sophia przewodniczyli miejscowi duchowni: ks. mitrat  Adam Siemieniuk (dzisiejszy kaznodzieja), ks. Adam Magruk, protodiakon Mariusz Łopatiuk oraz diakon Jakub Moczarski. W swoim słowie pouczenia ksiądz proboszcz wyjaśnił zebranym genezę oraz sens święta Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do świątyni. Kaznodzieja odniósł się także do tego jaką rolę w naszym życiu powinna pełnić cerkiew oraz jak postawa Bogurodzicy powinna stanowić dla nas naukę do życiowej pokory jaką powinien posiadać każdy z nas.
Podczas św. Liturgii śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz chór dziecięco-młodzieżowy kierowany przez Annę Jakoniuk.
Po zakończeniu Świętej Liturgii odbyło się wspólne spotkanie przy herbacie oraz lekcje religii dla dzieci i młodzieży oraz zajęciach tematyczne dla parafian.
zdjęcia: Oleksandr Rudyi