Święto Wprowadzenia do Świątyni Najświętszej Bogurodzicy

Dzisiaj wstępne okazanie Bożej dobroci i wstępna zapowiedź zbawienia ludzi. W Bożej świątyni uroczyście zjawia się Dziewica i wszystkim  teraz głosi Chrystusa. I my donośnie zawołajmy: Raduj się, wypełnienie Opatrzności Stwórcy! (troparion święta)

Uroczystości święta Wprowadzenia do Świątyni Najświętszej Bogurodzicy w parafii św. Sofii – Mądrości Bożej rozpoczęły się nabożeństwem całonocnego czuwania sprawowanym w przededniu święta. Boskiej Liturgii w dniu święta tj. 4 grudnia 2020 r.,  przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk w asyście miejscowego duchowieństwa. Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.