Niedziela XI po Pięćdziesiątnicy. Rozpoczęcie roku szkolnego.

W XI niedzielę po Pięćdziesiątnicy, 5 września 2021 r., w dniu zakończenia święta Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy, św. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk w asyście miejscowego duchowieństwa.

Po odczytanej perykopie ewangelicznej (Mt 18, 23-35) ze słowem do wiernych zwrócił się ks. prot. Piotr Nestoruk. Nawiązując do przypowieści o niemiłosiernym dłużniku, kaznodzieja odniósł się do nauki Chrystusa o przebaczaniu bliźniemu. Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

Tego dnia odbył się również molebien w intencji dzieci i młodzieży uczącej się w punkcie katechetycznym, który funkcjonuje przy naszej parafii. Kontynuacją niedzielnej modlitwy był piknik parafialny, podczas którego uczniowie wszystkich trzech grup katechetycznych zaprezentowali przedstawienie pod przewodnictwem matuszki Darii.

Zdjęcia: Aleksandra Kipko