Koncert kolęd po niedzielnej św. Liturgii

W niedzielę po święcie Objawienia Pańskiego, która w tym roku przypadła 23 stycznia, bezpośrednio po Boskiej Liturgii odbył się koncert kolęd. Niedzielna Eucharystia, a także podniosła atmosfera kolędowania zebrała w murach stołecznej Hagii Sophii wielu wiernych, zarówno parafian jak i zaproszonych gości.

Uroczystej św. Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł, któremu asystowało miejscowe duchowieństwo na czele z proboszczem ks. mitratem Adamem Siemieniukiem.

Po ewangelicznej perykopie na dany dzień ze słowem do wiernych zwrócił się ks. prot. Adam Magruk. Kaznodzieja podkreślił znaczenie św. Jana Chrzciciela w przygotowaniu rodzaju ludzkiego na przyjęcie nauki Mesjasza.

Biskup Paweł, przekazując arcypasterskie błogosławieństwo od Jego Eminencji Metropolity Sawy, odniósł się do wyjątkowego okresu liturgicznego, płynącego ze świąt Bożego Narodzenia oraz Objawienia Pańskiego. Wyrazem tej radości jest m.in. wspólne śpiewanie kolęd, którymi również wychwalamy nowonarodzonego Zbawiciela – zaznaczył Władyka.

Podczas koncertu wystąpiły kolejno:

1. Chór dziecięco-młodzieżowy Parafii Prawosławnej św. Hagia Sophia pod dyrekcją w/z Kseni Nestoruk,

2. Chór Ethiopia Orthodox Tewahedo Mezmur,

3. Chór Kaplicy św. Grzegorza Peradze pod dyrekcją Anny Czerewackiej,

4. Chór im. św. Romana Melodosa pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

Na zakończenie proboszcz parafii podziękował chórom i wszystkim obecnym za wspólne kolędowanie.

zdjęcia: Aleksandra Kipko