Niedziela Świętego Krzyża

Trzecia niedziela Wielkiego Postu to Niedziela Adoracji Świętego Krzyża (Kriestopokłonnaja). Podczas „całonocnego czuwania” w wigilię tego dnia po „Wielkiej Doksologii” Krzyż zostaje uroczyście wyniesiony na środek cerkwi, by pozostać tam cały tydzień i po każdej Służbie odbywa się Jego adoracja.

Św. Liturgii, która miała miejsce w stołecznej Hagii Sophii 4 kwietnia br. oraz poprzedzającej ją nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczył ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem. Po przeczytanej perykopie ewangelicznej z pouczającym słowem do wiernych zwrócił się ksiądz Proboszcz.

Podczas nabożeństw śpiewał chór pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.