Niedziela XI po Pięćdziesiątnicy

W niedzielę 23 sierpnia br., w oktawie święta Przemienienia Pańskiego, w parafii św. Sofii – Mądrości Bożej św. Liturgii przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk w asyście miejscowych duchownych – ks. prot. Piotra Nestoruka oraz ks. Adama Magruka. Śpiewał licznie zgromadzony chór pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

Podczas liturgii odczytany został fragment Ewangelii wg św. Mateusza (18, 23-35)

“W owym czasie Jezus Chrystus powiedział tę przypowieść, królestwo niebieskie podobne jest do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.”

Przekazując niedzielne pozdrowienia, ksiądz Proboszcz dziękując wszystkim za dotychczasowe wsparcie, zapoznał wiernych z aktualnym stanem prac związanych z budową świątyni i przygotowaniami do małego poświęcenia cerkwi, które odbędzie się w niedzielę 20 września br.