Wizyta Patriarchy Bartłomieja

W paschalny piątek, 3 maja br., gościliśmy w naszej parafii delegację Patriarchatu Konstantynopolitańskiego na czele z jego zwierzchnikiem Jego Świątobliwością Arcybiskupem Konstantynopola, Nowego Rzymu i Patriarchą Ekumenicznym Bartłomiejem, który przebywał w Polsce w ramach obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zagłady pomordowanych przez nazistowskich Niemców w czasie II Wojny Światowej.

Patriarchę, któremu towarzyszył Jego Ekscelencja metropolita Francji Emanuel oraz archimandryta Agatangel, oprowadzał Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski. W spotkaniu uczestniczyli również Jego Ekscelencja Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy oraz Jego Ekscelencja Biskup Łódzki i Poznański Atanazy.

Po powitaniu dostojnych gości przez miejscowe duchowieństwo, Jego Świątobliwość złożył wpis w Ewangeliarzu oraz pogratulował Jego Eminencji zaangażowania i gorliwości w budowie warszawskiej Hagii Sophii, która nawiązując do tej w Konstantynopolu, łączy jeszcze bardziej narody obydwu Kościołów lokalnych. Metropolita Sawa, wspominając uroczystości poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę cerkwi przez Patriarchę Bartłomieja, które miało miejsce 5 grudnia 2015 r., podziękował za wizytę, życząc sił duchowych i cielesnych oraz Bożego błogosławieństwa.

Na zakończenie wszyscy udali się na teren budowy, gdzie zapoznali się z postępami prac powstającej świątyni.