Niedziela XII po Pięćdziesiątnicy

Dwunasta niedziela po Pięćdziesiątnicy (12 września br.) zgromadziła na św. Liturgii wiernych, w tym dzieci i młodzież z Punktu Katechetycznego działającego przy parafii św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie.

Boskiej Liturgii oraz poprzedzającemu nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem. Gościnnie protodiakońską służbę pełnił o. Konstanty Dojič z Czarnogóry (Serbska Cerkiew Prawosławna).

Po odczytaniu niedzielnej perykopy ewangelicznej (Mt 19, 16-26) ze słowem do wiernych zwrócił się Proboszcz, który w nawiązaniu do przypowieści o bogatym młodzieńcu, odniósł się do pokus materialnych niosących ryzyko duchowego rozwoju współczesnego człowieka.

Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

zdjęcia: Piotr Skopiec, Sergiusz Diadius