Niedziela XVI po Pięćdziesiątnicy

24 września 2023 r. w stołecznej cerkwi Hagia Sophia odprawiono dwie Święte Liturgie. Pierwsza sprawowana była w ołtarzu poświęconym św. Pantelejmonowi, zaś druga na głównym prestole świątyni.

Miniona niedziela była doskonałą okazją do zapoznania się z efektami zakończonych przed kilkoma dniami prac nad instalacją mozaiki na północnej (zewnętrznej) ścianie cerkwi, która przedstawia wspominane w ubiegłym tygodniu wydarzenie liturgiczne – Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy.

 

Proboszcz i duchowieństwo Parafii pragną złożyć najserdeczniejsze podziękowania każdemu z osobna, kto przyczynił się do organizacji naszego święta parafialnego. Za Wasz trud oraz fakt, iż zawsze otwieracie Swoje pomocne serce ogromne

SPASI HOSPODI!

 

Słowa wdzięczności należą się również Chórowi im. Św. Romana Melodosa za upiększenie uroczystości cudownym śpiewem oraz poświęceniem swoją nieocenioną obecnością ze strony jego Członków dnia roboczego.