Niedziela IV Wielkiego Postu

W czwartą niedzielę Wielkiego Postu, przypadającą w tym roku 3 kwietnia, Cerkiew prawosławna wspomina pamięć św. Jana Klimaka z Synaju, mnicha żyjącego na przełomie V i VI wieku, który jest autorem słynnego dzieła pt. “Drabina do Raju”. Na podstawie własnych doświadczeń oraz mnichów żyjących we wspólnocie, święty ukazał 30 stopni wysiłku duchowego nad samym sobą, które mają na celu osiągnięcie duchowej doskonałości prowadzącej ku pojednaniu się z Bogiem.
Przed rozpoczęciem św. Liturgii, w związku z rekolekcjami wielkopostnymi dla dzieci i młodzieży punktu katechetycznego funkcjonującego przy parafii, wierni wysłuchali modlitw przed sakramentem spowiedzi.
Podczas św. Liturgii, której przewodniczyli miejscowi duchowni, ze słowem do wiernych zwrócił się ks. prot. Adam Magruk, który odniósł się do niedzielnej perykopy ewangelicznej (Mk 9, 17-31).
Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięco-młodzieżowy prowadzony przez Annę Jakoniuk.
Po nabożeństwie w ramach zajęć katechetycznych dzieci z młodszych grup wiekowych uczestniczyli w warsztatach plastycznych, których celem było przygotowanie pocztówek paschalnych.

zdjęcia: Andrzej Golimont