Niedziela o Zacheuszu

W niedzielę 6 lutego 2022 r., św. Liturgii przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz miejscowym duchowieństwem. W tym roku niedziela 33. po Pięćdziesiątnicy jest również ostatnią przed rozpoczęciem okresu Triodionu Postnego, a więc przed rozpoczęciem cyklu tzw. niedziel przygotowawczych do Wielkiego Postu. Ostatnia niedziela przed okresem przygotowawczym nosi nazwę “Niedzieli o Zacheuszu”.

W trakcie nabożeństwa odczytano fragment Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Łk 19, 1-10).

W owym czasie, Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A /był tam/ pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.

Po wysłuchaniu św. Ewangelii, nawiązując do wspomnianego Zacheusza, z pouczającym słowem do wiernych zwrócił się proboszcz ks. Adam Siemieniuk.

zdjęcia: Radosław Potapczuk