Niedziela Świętych Praojców

W przedostatnią niedzielę przed świętem Narodzenia Pańskiego, Cerkiew prawosławna liturgicznie wspomina pamięć świętych Praojców Starego Przymierza, tj. wszystkich sprawiedliwych, którzy obwieszczali światu przyjście Nowego Adama – Mesjasza.
Podczas św. Liturgii, której przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk, ze słowem pouczenia do wiernych zwrócił się ks. prot. Adam Magruk. Kaznodzieja nawiązując do starotestamentowych św. Praojców, odniósł się do ich znaczenia i ważności w naszym życiu. Tak jak w czasach starotestamentowych Pan umacniał słabą wiarę ludzi, tak obecnie Cerkiew, jak kochająca Matka umacnia nas w wierze, która towarzyszy tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Dni postu, które poprzedzają narodzenie Chrystusa, mają na celu przygotowanie wiernych, aby godnie przyjęli wcielonego Zbawiciela.
W niedzielę Świętych Praojców, która w tym roku przypadła 26 grudnia, swoje imieniny obchodzą duchowni naszej parafii – proboszcz ks. Adam Siemieniuk oraz wikariusz ks. Adam Magruk.
Z tej okazji życzymy czcigodnym księżom Adamom dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego oraz nieustannej pomocy ich Niebiańskiego Patrona w niesieniu duszpasterskiej posługi dla dobra naszej parafii. Mnohaja i błahaja lieta!!!

 

zdjęcia: Sergiusz Diadius, Piotr Skopiec