Piknik rodzinny oraz wystawa OrthPhoto

W Niedzielę XII po Pięćdziesiątnicy, 8 września br., bezpośrednio po Boskiej Liturgii, której przewodniczył proboszcz – ks. mitrat Adam Siemieniuk, tradycyjnie już odbyło się spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży z punktu katechetycznego, który funkcjonuje przy ursynowskiej parafii. Parafialnemu piknikowi rodzinnemu towarzyszyły konkursy z nagrodami, skierowane do uczniów wszystkich trzech grup katechetycznych.

Tego dnia parafianie mieli również możliwość uczestnictwa w wystawie pt. “15 lat OrthPhoto. Prawosławie w obiektywie”, zorganizowanej przez jej koordynatora Aleksandra Wasyluka. Tematem spotkania było przybliżenie Prawosławia w Bułgarii. Film, pt. “Egzarcha Stefan”, w reżyserii Krzysztofa Langa oraz obecnego na wystawie Bożydara Sławowa (rodziną tytułowego zwierzchnika Cerkwi Bułgarskiej), przybliżył postać hierarchy, dzięki któremu w trakcie II wojny światowej ocalała społeczność żydowska w Bułgarii. Bezpośrednio po pokazie filmu, wspominając swoje dzieciństwo oraz spotkania z władyką, reżyser opowiedział o kulisach powstania filmu oraz prześladowaniach cerkwi w Bułgarii, jakie miały miejsce w okresie powojennym.

Wystąpienia Jarosława Charkiewicza oraz Aleksandra Wasyluka, połączone z prezentacją fotografii z miejsc pielgrzymkowych Bułgarii, zapoznały uczestników spotkania z cyklem powstawania albumów pt. “Kolory Prawosławia” oraz serwisem OrthPhoto, przedstawiającym ponad 100 tys. fotografii o tematyce sakralnej z prawie 80 krajów.

ks. Piotr Nestoruk

fot. Jarosław Charkiewicz, Aleksander Wasyluk