Niedziela XXI po Pięćdziesiątnicy

6 listopada 2022 r., w XXI niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy św. Liturgii w stołecznej cerkwi Hagia Sophia przewodniczyli miejscowi duchowni: proboszcz – ks. mitrat Adam Siemieniuk, ks. Piotr Nestoruk, ks. Adam Magruk (dzisiejszy kaznodzieja) oraz diakon Jakub Moczarski.

Nawiązując się do fragmentu niedzielnej św. Ewangelii (Łk 16, 19-31), ks. Adam odniósł się do głębokiego przekazu jaki posiada przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Kaznodzieja dokonał szczegółowej analizy postaw życiowych obydwu postaci, a także zwrócił uwagę na znaczenie naszej modlitwy za zmarłych. Podczas św. Liturgii śpiewał parafialny chór dziecięco-młodzieżowy pod dyrekcją pani Anny Jakoniuk.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii odbyło się wspólne spotkanie przy herbacie oraz lekcje religii dla dzieci i młodzieży oraz zajęciach tematyczne dla parafian.
zdjęcia: Sergiusz Diadius