IV niedziela po Pasce

26.05.2024 r.

W kolejną niedzielę okresu „Święta świąt i Uroczystości nad uroczystościami” słyszymy w naszych cerkwiach ewangeliczną relację o uzdrowieniu przez Zbawiciela sparaliżowanego człowieka. Janowe opowiadanie (5, 1-18) wyraźnie akcentuje bogactwo Chrystusowego miłosierdzia względem każdego człowieka (a szczególności cierpiącego), Jego wszechmoc oraz siłę uzdrowienia z wszelkiej niemocy i choroby. Syn Boży zwraca jednak biblijnemu paralitykowi uwagę na istotny aspekt: „Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło” (J 1, 14).
25 maja sprawowano w naszej świątyni dwie Boskie Liturgie. Wzorem trzech poprzednich niedzieli, miała miejsce paschalna procesja dookoła cerkwi.
Ks. mitrat Adam Siemieniuk zapoznał zebranych w świątyni wiernych z harmonogramem nabożeństw przypadającego w rozpoczynającym się tygodniu święta parafialnego Połowy Okresu Pięćdziesiątnicy (28-29 maja). Ponadto ks. Proboszcz poinformował o efektach zakończonej impregnacji kamienia ścian zewnętrznych cerkwi.
Zdjęcia: Andrzej Golimont