III niedziela po Pasce

 19.05.2024 r.

Trzecia niedziela okresu paschalnego poświęcona jest pamięci sprawiedliwych Nikodema i Józefa z Arymatei oraz świętych Niewiast Niosących Wonności (cs. Żen Mironosic). Spośród tych ostatnich z imienia wspomina się wówczas m.in.: Marię Magdalenę, Joannę, Salome, Zuzannę, Martę i Marię. Należy pamiętać jednak, że poza wyżej wymienionymi było wiele innych kobiet, które swoją wyjątkową i niezłomną odwagą w momencie krzyżowej śmierci i pogrzebu Zbawiciela zaświadczyły o głębokiej i paradygmatycznej miłości do Niego.

19 maja sprawowane były w naszej cerkwi dwie poranne Święte Liturgie.

Po zakończeniu nabożeństw miała miejsce procesja wokół świątyni, której towarzyszył radosny śpiew paschalnych hymnów.