Niedziela XVI po Pięćdziesiątnicy

W niedzielę, 10 października br., św. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk w asyście miejscowego duchowieństwa.

Po odczytanym fragmencie św. Ewangelii (Łk 5, 1-11), w pouczeniu skierowanym do wiernych, ksiądz proboszcz odniósł się do powołania pierwszych uczniów i wezwania Chrystusa, które jest aktualne w naszym codziennym życiu.

Śpiewał chór pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka. Po św. Liturgii odbyły się zajęcia katechetyczne oraz lekcje nauki śpiewu cerkiewnego dla dzieci i młodzieży, a także katecheza dla osób dorosłych.

zdjęcia: Piotr Skopiec, Sergiusz Diadius