Niedziela XXV po Pięćdziesiątnicy

12 grudnia br. niedzielną św. Liturgię sprawowali miejscowi duchowni: ks. Piotr Nestoruk oraz ks. Adam Magruk. Śpiewał chór pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka oraz dziecięcy, który prowadziła Anna Jakoniuk.
W związku z wyznaczonymi na dzisiejszą niedzielę rekolekcjami parafialnymi dla dzieci, młodzieży oraz rodziców, przed Boską Liturgią odczytane zostały modlitwy poprzedzające sakrament spowiedzi. Ks. Adam Magruk przypomniał jednocześnie o znaczeniu i ważności misteriów pokajania i św. Eucharystii – szczególnie w okresie przygotowującym nas do wielkich świąt.
Po odczytanym fragmencie św. Ewangelii (Łk 13, 10-17), w którym wierni usłyszeli o uzdrowieniu kobiety w szabat, dzisiejszy kaznodzieja ks. Piotr Nestoruk odniósł się do istoty i znaczenia niedzielnego dnia w naszym życiu. Tak jak ewangeliczna kobieta uczyniła dziękczynienie względem swojego uzdrowiciela, tak i my poprzez niedzielną św. Eucharystię dziękujemy i wychwalamy Boga. Uczestnicząc w św. Liturgii stajemy się tym samym nośnikami pokoju i miłości względem swoich bliźnich.
Tradycyjnie niedzielne nabożeństwo zakończyło wspólne spotkanie przy herbacie.

zdjęcia: Sergiusz Diadius