Pascha – Święto Zmartwychwstania Pańskiego

Tegoroczne święto Zmartwychwstania Pańskiego już po raz drugi w historii parafii zgromadziło wiernych w murach nowej świątyni. Procesji paschalnej wokół warszawskiej Hagii Sophii towarzyszył radosny dźwięk dzwonów oraz św. ogień, który po raz kolejny dotarł do naszej ojczyzny z Jerozolimy.

Świątecznej jutrzni oraz nocnej św. Liturgii przewodniczył proboszcz parafii, ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem. Paschalną Boską Liturgię o godz. 9:00 sprawował z kolei ks. Piotr Nestoruk.

Zgodnie z tradycją, podczas św. Liturgii, fragment Ewangelii według św. ap. Jana Teologa (J 1, 1-17) czytany był w wielu językach (starożytnych i współczesnych). Pierwsze wersety perykopy paschalnej odczytane zostały nie tylko przez duchownych, ale również przez dzieci i młodzież oraz chórzystów na czele z dyrygentem Bogdanem Kuźmiukiem. Odczytany został List Paschalny Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Bezpośrednio po św. Liturgii poświęcony został artos (chleb paschalny), który rozdawany jest po zakończeniu paschalnego tygodnia oraz pokarmy przyniesione przez wiernych.

Ksiądz proboszcz zwracając się do zebranych życzył, aby tegoroczna Pascha Chrystusowa, poprzez światło Zmartwychwstania Pańskiego, które oświeca każdego człowieka, była przede wszystkim źródłem życia i nadziei w Bogu.

zdjęcia: Aleksander Rudoj