Niedziela XXXIV po Pięćdziesiątnicy

28.01.2024 r.

Spotkanie Chrystusa z bogatym młodzieńcem wyznaczyło motyw przewodni ewangelicznej perykopy (Łk 18, 18-27) kolejnej niedzieli roku liturgicznego. Warto zauważyć, że główny bohater opowiadania nazywa Chrystusa Dobrym nauczycielem. Deklaruje on tym samym, że jest chętny do nauki. Powstaje w tym miejscu bardzo ważne pytanie: Czy my również możemy z czystym sumieniem nazwać Chrystusa swoim nauczycielem, a siebie Jego uczniami? Czy gotowi jesteśmy zawsze Go słuchać? A może, kiedy czytamy Ewangelię, jak ów młodzieniec odchodzimy zasmuceni, gdyż słowa Pisma Świętego wydają się dla nas niewygodne w codziennym życiu?

W ostatnią niedzielę stycznia w stołecznej Hagii Sophii odprawione zostały dwie Boskie Liturgie: o godz. 8.00 oraz 10.00. Po zakończeniu drugiego nabożeństwa Proboszcz ks. Adam Siemieniuk przybliżył zebranym w świątyni obecny stan prac wykończeniowych cerkwi.

Zdjęcia: Andrzej Golimont