Niedziela XX po Pięćdziesiątnicy

W dwudziestą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, św. Liturgii oraz poprzedzającej ją nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczył ks. mitrat Adam Siemieniuk, któremu współsłużyło miejscowe duchowieństwo.

Po odczytaniu niedzielnej perykopy ewangelicznej (Łk 16, 19-31) ze słowem pouczenia zwrócił się ksiądz proboszcz. Nawiązując do Przypowieści o Bogaczu i Łazarzu kaznodzieja odniósł się do świata materialnego, które będzie współgrać ze światem duchowym wtedy, jeśli człowiek wyznaczy sobie właściwe wartości. Przykładem tego jest fakt, że imię ewangelicznego biednego Łazarza zapisało się w historii, zaś bogaty człowiek, pomimo tego co posiadał, odszedł w zapomnienie.

Śpiewał chór pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka. Po Św. Liturgii, podczas której wiele osób przystąpiło do misteriów pokajania i eucharystii, odbyło się spotkanie przy herbacie. Dzieci i młodzież uczestniczyli w zajęciach katechetycznych.

zdjęcia: Piotr Skopiec