K O L Ę D A 2024 r.

Osoby pragnące przyjąć duchownego z wizytą duszpasterską i wodą jordańską proszone są o zgłoszenie się do sprzedających świece w cerkwi, bądź kontakt z kancelarią parafii pod numerem tel. 575 501 800.
Duchowieństwo parafii