Jubileuszowa Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na Św. Górze Grabarce

 Pierwsza pielgrzymka bractwa z Hagii Sofii

W zeszły czwartek, 30 maja o godzinie dziesiątej nasze bractwo zebrało się przy Cerkwi Sofii Mądrości Bożej, stamtąd ruszyliśmy na św. Górę Grabarkę. Polana, na której mieliśmy rozłożyć namioty była rozległa i przestrzenna. Zewsząd otaczał nas las i można było usłyszeć śpiew ptaków, całe miejsce miało swój osobliwy urok. Po zarejestrowaniu  każdy udał się na nabożeństwo wieczorne w monasterskiej cerkwi Przemienienia Pańskiego. Było również święcenie wody przy Świętej Górze i postawienie pamiątkowego krzyża. Jak co roku oficjalne powitanie młodzieży prawosławnej odbyło się pod otwartym niebem na polanie nieopodal monasteru. Przy ludowej muzyce i ognisku można było zjeść ciepłą kolację, tańczyć a nawet zaprezentować własne umiejętności śpiewu. W nocy natomiast, wracając do namiotów można było zobaczyć piękne gwiazdy i gwiazdozbiory. Kolejny dzień rozpoczęliśmy krótką modlitwą poranną i zdrowym śniadaniem. Pierwszą atrakcją tego dnia był wyjazd zorganizowanym transportem do Siemiatycz. Udaliśmy się tam na molebień dziękczynny w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego, umilając sobie czas czekania śpiewem. Następnie w Amfiteatrze miejskim rozpoczęła się uroczystość z okazji jubileuszu 45-lecia BMP w Polsce, a zaraz po niej nastąpił piknik. Kolejnym punktem rozrywki był koncert muzyki słowiańskiej i dmuchane zamki. Pomimo gorąca, wielu z nas zdecydowało się na tańce i aktywne spędzenie wolnego czasu. Po powrocie na św. Górę Grabarkę, była chwila na wypoczynek, by o dwudziestej pierwszej przystąpić do modlitw wieczornych i kolacji. Dzień zakończyliśmy śpiewem narodowych pieśni przy namiotach. Trzeciego dnia naszego wyjazdu planowo poszliśmy na poranne modlitwy. Razem z innymi chętnymi, nasz chór z Hagii Sofii pod batutą dyrygenta Ani Jakoniuk prowadził sobotnią liturgię. Po południu były zorganizowane „145 pytań do…” gdzie młodzież mogła zadawać nurtujące ich pytania do biskupów, mnichów i duchownych. A zaraz po tym mieliśmy szanse wziąć udział w różnorodnych warsztatach takich jak: nauka plecenia czotek, śpiewanie paraliturgicztych pieśni, czy wytwarzanie tradycyjnych słomianych ozdób. Również ciekawe tematy pojawiały się na spotkaniach dyskusyjnych, m. in. „ prawosławna wizja życia po śmierci” „relacji psychologii i duchowości” oraz „spotkanie Matuszek – rola kobiet w Cerkwi”. Pod koniec dnia, po całonocnym czuwaniu, panichidzie i kolacji, oglądaliśmy film o historii prawosławia w Polsce. Równo o północy chętni mogli wybrać się na Boską Liturgię. Niedziele, ostatni dzień pielgrzymki, spędziliśmy na pakowaniu się i żegnaniu się z nowo poznanymi osobami. Po powrocie z niedzielnej liturgii, gdzie również mieliśmy możliwość śpiewania, w wesołych choć trochę tęsknych humorach wróciliśmy do Warszawy. Podczas podróży rozmawialiśmy o swoich odczuciach podczas całego wyjazdu, chętni by pojechać za rok.

Pielgrzymi.