Niedziela XX po Pięćdziesiątnicy

22.10.2023 r.

W niedzielę 22 października, podczas sprawowanych w świątyni p.w. Św. Sofii-Mądrości Bożej dwóch porannych Boskich Liturgii, wybrzmiało ewangeliczne czytanie o wskrzeszeniu syna wdowy z Nain. Tę piękną historię zapisał jedynie ewangelista Łukasz (7, 11-16). Św. Teofan zauważa, że w tym biblijnym przekazie, Chrystus uczestniczy w pogrzebie młodego człowieka, zaś w innym miejscu Nowego Testamentu udaje się na wesele w Kanie Galilejskiej. Co to oznacza? Tym samym Zbawiciel pokazuje, że dzieli On z nami zarówno nasze smutki jak i radości dnia codziennego, jeżeli tylko zechcemy się z Nim nimi podzielić i zaprosimy Go do naszego życia. Apostoł Paweł uczy: Weselcie się z weselącymi, płaczcie z płaczącymi (Rz 12, 15). Tym samym uczy on nas abyśmy starali się być blisko człowieka, nie tylko w jego radościach, kiedy mu się powodzi, ale również wtedy, kiedy powinie mu się noga.

Zdjęcia: Oleksandr Rudyi