Niedziela o ślepcu

09.06.2024 r.

W szóstą niedzielę po święcie Paschy, porządek cerkiewny przewiduje nowotestamentowe czytanie, szczegółowo opisujące uzdrowienie przez Zbawiciela człowieka niewidomego od urodzenia. Oryginalny, grecki tekst Janowej Ewangelii wskazuje niezwykle wyraźnie, że główny bohater opowiadania nie tylko pozbawiony był wzroku lecz podkreśla się nawet fakt, iż nie posiadał oczu. To z kolei oznacza, że czyniąc go w pełni sprawnym, Chrystus stworzył dla niego także gałki oczne. To natomiast, stanowi niepodważalny dowód na to, że Jezus prawdziwym Bogiem.

 

 

Dzisiaj Chrystus kieruje do nas takie same słowa, które zaadresował w kierunku uzdrowionego: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» Jest nim bowiem Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. Warto zauważyć, że Boski Nauczyciel objawia się mu w bardzo podobny sposób, jak miało to miejsce wobec Samarytanki, o spotkaniu z którą słyszeliśmy w minionym tygodniu. Od nas zależy jednak, czy pójdziemy za przykładem tego człowieka i wyznamy Chrystusowi: „Wierzę w Ciebie Panie” i oddamy Mu pokłon.

 

 

W ostatnią niedzielę okresu paschalnego sprawowane były dwie Liturgie. Wspólną modlitwę w świątyni zakończyła procesja wokół cerkwi.

 

Zdjęcia: Oleksandr Rudyi