Święto parafialne

29.05.2024 r.

W czwartą środę po nocy Zmartwychwstania Pańskiego w prawosławnej tradycji liturgicznej przypada święto Połowy Okresu Pięćdziesiątnicy. Jak wskazuje jego nazwa, wyznacza ono jednocześnie środek okresu pomiędzy Paschą, a Zesłaniem Świętego Ducha na apostołów. Podstawą do powstania święta była przewidziana na ten dzień liturgiczna perykopa ewangeliczna wg Jana (7, 14-30). Traktuje ona o przybyciu Chrystusa w połowie święta Namiotów do świątyni Jerozolimskiej, gdzie miała miejsce polemika Jezusa ze znajdującymi się w niej uczynnymi w Piśmie. Jej głównym motywem było posłannictwo Boga Ojca oraz głębia mądrości wypływająca z ust Syna Bożego. To jeden z bardzo nielicznych dni w roku cerkiewnym, kiedy połowa danego periodu posiada tak wyjątkowy charakter.
Połowa Okresu Pięćdziesiątnicy należało do najważniejszych świąt w słynnej świątyni Hagia Sophia w Konstantynopolu. Warszawska cerkiew Św. Sofii-Mądrości Bożej, jako jej duchowa kontynuatorka, od początku swego istnienia modlitewnie obchodzi ten dzień wyjątkowo uroczyście.
W bieżącym roku przypadło ono na 29 maja. W przeddzień odprawiono całonocne czuwanie. W środowy poranek poświęcono wodę. Przed rozpoczęciem Świętej Liturgii miała miejsce chirotesja lektorska Tomasza Bursche – chórzysty i aktywnie zaangażowanego w organizację życia parafialnego wiernego, od pierwszych chwil funkcjonowania ursynowskiej cerkwi.
Świętej Liturgii przewodniczył główny inicjator budowy, pierwszej od ponad stu lat prawosławnej świątyni w stolicy naszej ojczyzny, Jego Eminencja metropolita Sawa. Hierarsze asystował Jego Ekscelencja arcybiskup bielski Grzegorz wraz z przybyłym duchowieństwem Dekanatu Warszawskiego oraz innych miast Polski. W tegorocznych uroczystościach wzięli również udział archimandryci Izajasz oraz Teofil z Patriarchatu Serbskiego.
Podniosły i głęboko duchowy charakter święta zapewnił śpiew chóru im. św. Romana Melodosa.
Po przeczytaniu perykopy ewangelicznej, kazanie wygłosił arcybiskup Grzegorz. Kaznodzieja powiedział m.in.: W tym błogosławionym czasie, kiedy nieustannie opiewamy Zmartwychwstałego Syna Bożego, Matka Cerkiew przygotowuje nas jednocześnie już teraz do przyjścia Pocieszyciela. Czyni to m.in. za pośrednictwem niedziel okresu paschalnego i ich czytań ewangelicznych. Wnikając w każdą z nich, nie sposób nie zauważyć, że droga do zdobycia łaski Trzeciej Osoby Świętej Trójcy prowadzi przez głęboką wiarę oraz oczyszczające nasze serca pokajanie.
Z arcypasterskim słowem pouczenia zwrócił się tego dnia także metropolita Sawa. Jego Eminencja zaznaczył, że jednym z teologicznych przesłań świętowanego wydarzenia jest przypomnienie człowiekowi o tym, że został on stworzony przez Boga po to, aby ludzkość stała się uczestnikiem Królestwa Niebios i nieustannie wychwalała swego Pana. Hierarcha podkreślił ponadto, że współczesny świat zewsząd jest doświadczany przez zło. W celu jego przezwyciężenia każdy chrześcijanin ma obowiązek dzielić się paschalną radością Zmartwychwstania z otaczającymi go ludźmi. Ta z kolei napawa ewangeliczną nadzieją na ostateczny triumf Zbawiciela nad szatanem. Oto dlaczego Prawosławie nie dopuszcza pojęć mędrkowania i wątpliwości w kwestiach wiary, jednocześnie wzywając do pokornego zgięcia kolan przed wszechmocą powstałego z martwych Chrystusa. Nawiązując do obchodzonego, w bieżącym roku przez naszą lokalną Cerkiew, jubileuszu 100-lecia jej autokefalii, metropolita Sawa zaakcentował, że również święto parafialne stołecznej Hagii Sophii pięknie wpisuje się w te uroczystości. Świątynia Mądrości Bożej w Warszawie jest darem Bożym. Czy jeszcze kilka lat wstecz, ktokolwiek mógł pomyśleć, że w centrum Europy powstanie cerkiew, która będzie wierną kopią bizantyjskiego cudu sztuki chrześcijańskiej? Drogi Pańskie są niezbadane. Bogu niech będą dzięki za Jego łaski.
Miejscowy proboszcz, ks. mitrat Adam Siemieniuk wyraził Jego Eminencji wdzięczność za przewodniczenie wspólnej modlitwie oraz ojcowską opiekę i porady na każdym etapie powstawania cerkwi, zaś wszystkim zgromadzonym za przybycie na świąteczne uroczystości.
Uroczystości w stołecznej Hagii Sophii zwieńczył radosny śpiew paschalnych hymnów wokół znajdującej się w centrum świątyni ikony Połowy Pięćdziesiątnicy.
Zdjęcia: Oleksandr Rudyi