Piąta niedziela Wielkiego Postu

21.04.2024 r.

Minione dni upłynęły wiernym pod znakiem uczestnictwa w pięknych nabożeństwach Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety oraz Akatystu do Najświętszej Bogurodzicy. Z kolei niedziela kończąca piąty tydzień Wielkiego Postu, to niejako ostanie w tym okresie wezwanie Matki Cerkwi do zajrzenia w głąb swojej duszy i refleksji nad drogą powrotu na drogę prowadzącą do życia w zgodzie ze Słowem Bożym. Dzień ten poświęcony jest ponadto liturgicznej pamięci św. Marii Egipskiej. Jej historia to doskonała lekcja tego, że niezależnie od stopnia upadku duchowego człowieka, Bóg w każdym momencie jest w mocy podnieść go i otworzyć wrota pokajania.

W kolejną już niedzielę Czterdziesiątnicy sprawowane były dwie Boskie Liturgie: o godz. 8.00 oraz 10.00.

Po nabożeństwach w głównej cerkwi, mieszcząca się na terenie naszej parafii tymczasowa kaplica, ponownie zapełniła się wiernymi, pragnącymi zgłębić historię prawosławnych świątyń miasta stołecznego Warszawy. Spotkanie poprowadził dr Andrzej Golimont.