Pierwszy wielkopostny tydzień w naszej parafii

22.03.2024 r.

Zgodnie z prawosławną tradycją liturgiczną, pierwsze dni Świętej Czterdziesiątnicy upływają pod znakiem uczestnictwa wiernych w długich ale pięknych i głębokich w treść nabożeństwach.

W świątyni Mądrości Bożej, od poniedziałku do czwartku, popołudniami sprawowane było Wielkie Powieczerze z czytaniem Kanonu autorstwa św. Andrzeja z Krety. Jego lektura była doskonałą okazją do przyjrzenia się wybranym biblijnym postaciom, ich duchowemu upadkowi ale i paradygmatycznym powrotom na drogę życia w zgodzie z Bogiem. Tym samym Cerkiew, ustami hierarchy Krety wzywała do wzmożonej czujności w modlitwie, oraz niebezpieczeństwie czyhających na każdym kroku pokus, zwłaszcza zaś w Wielkim Poście.

W środę i piątek z kolei, odprawiono pierwsze w tym roku Liturgie Uprzednio Uświęconych Darów. 22 marca zwieńczył ją dodatkowo kanon poświęcony św. męczennikowi Teodorowi Tyronowi, w trakcie którego poświęcono przyniesione przez naszych parafian koliwo.

Wszystkim nabożeństwom tych dni przewodniczył Proboszcz ks. Adam Siemieniuk, natomiast chór pod przewodnictwem Bogdana Kuźmiuka – w pogrążonej w półmroku cerkwi, przy blasku płomieni świec i łampad – swoim śpiewem wprowadzał zgromadzonych w Domu Bożym wiernych w duchowy nastrój  zadumy, refleksji i wyciszenia.

Nie ma w życiu grzechu, ani czynu, ani zła, którego ja Zbawco nie popełniłbym rozumem, słowem, i samowolą, zamiarem, myślą i czynem. Jak nikt inny, tak jak ja, nigdy nie zgrzeszył. Ale Ty Sędzio mój, Zbawicielu mój, Ty mnie znasz, oszczędź i zbaw sługę Twego.

(fragment Kanonu św. Andrzeja z Krety)