Św. Pantelejmona – święto parafialne

W niedzielę 9 sierpnia br. w dniu pamięci wielkiego męczennika i  uzdrowiciela Pantelejmona w parafii św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie odprawiona została Boska Liturgia, której przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk w asyście miejscowego duchowieństwa.
Warto podkreślić, że obok świąt: Połowy Pięćdziesiątnicy oraz Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy, dzień ten należy do najważniejszych w całym roku liturgicznym w najmłodszej parafii mieszczącej się w stolicy naszego kraju. To właśnie świętemu Pantelejmonowi poświęcony będzie boczny ołtarz nowo budującej się świątyni.
Po przeczytaniu perykopy ewangelicznej ze słowem pouczenia zwrócił się ks. Adam Siemieniuk. W kontekście opowiadania o chodzącym po wodach Piotrze (Mt 14,22-34) zwrócił on szczególną uwagę na siłę i znaczenie wiary dla współczesnego człowieka. Kaznodzieja odniósł się również do zaufania wobec Stwórcy, jakie cechowało świętego Pantelejmona w jego codziennym życiu, które powinno być paradygmatem do naśladowania dla każdego wierzącego człowieka. Podczas nabożeństwa śpiewał chór pod przewodnictwem Bogdana Kuźmiuka