Święto Opieki Matki Bożej

14.10.2023 r.

14 października bez wątpienia należy do najbardziej znanych i lubianych przez wiernych dni roku. Wspominamy bowiem wówczas Tą, Która nieustanne troszczy się o każdego z nas, cały czas o nas pamięta i pokrywa Swoim matczynym Omoforionem.
Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy rozpoczęło się w naszej cerkwi w jego wigilię wieczornym nabożeństwem Całonocnego Czuwania, a zwieńczone zostało Boska Liturgią, której przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk.
Kazanie wygłosił ks. Paweł Korobeinikov.
Podczas nabożeństw śpiewał chór, dyrygowany przez Bogdana Kuźmiuka. Dla wszystkich jego członków ten dzień był  wyjątkowy. A to z uwagi na fakt, iż oprócz Theotokarnego święta (cs. Bohorodicznyj prazdnik), kalendarz liturgiczny wychwala wówczas niebiańskiego patrona parafialnego chóru św. Romana Melodosa – wybitnego bizantyjskiego hymnografa oraz autora Akatystu poświęconego Zwiastowaniu Przenajświętszej Bogurodzicy. 
Modliliśmy się wówczas wszyscy aby Dobry Bóg, Który obdarzył talentem muzycznym wszystkich chórzystów, napełnił ich serca nieustającą gorliwością w pełnym modlitewnego nastroju wykonywaniu prawosławnej hymnografii.