Poświęcenie krzyży na cerkwi

Z woli Bożej, po niespełna roku od poświęcenia krzyża na głównej kopule powstającej cerkwi Hagia Sophia na warszawskim Ursynowie, ustawione zostały pozostałe krzyże: na absydzie ołtarzowej oraz kopułach bocznych. Historyczne uroczystości poświęcenia pozostałych krzyży, odbyły się w 29 kwietnia, w drugim dniu Paschy, co dało podwójną radość parafianom i osobom skupionym wokół najmłodszej warszawskiej parafii.

Świętej Liturgii przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście biskupa hajnowskiego Pawła oraz licznie zgromadzonego duchowieństwa. Tymczasowa cerkiew po brzegi wypełniła się wiernymi, którzy przybyli, aby uczestniczyć w tym historycznym wydarzeniu nie tylko z Warszawy, ale również innych części naszego kraju, a nawet z zagranicy. Podczas Liturgii obecni byli przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego oraz korpusu dyplomatycznego.

Przed rozpoczęciem św. Liturgii, Jego Eminencja udzielił chirotesji lektorskiej Sergiuszowi Diadiusowi, miejscowemu kościelnemu.

Podczas małego wejścia na Liturgii, zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, proboszcz parafii ks. prot. Adam Siemieniuk został nagrodzony prawem noszenia mitry, zaś ks. prot. Piotr Nestoruk – palicy.

Po wysłuchaniu fragmentu św. Ewangelii, do wiernych zwrócił się ks. mitrat prof. Jerzy Tofiluk, rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Kaznodzieja w pouczający sposób ukazał duchowy wymiar przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Kończąc poniedziałkowe uroczystości Jego Eminencja dziękował przede wszystkim Bogu za podniosły dzień, przekazując wiernym słowa paschalnej radości, która dokonała się poprzez Krzyż chrystusowy. Hierarcha podziękował wszystkim tym, którzy na co dzień trudzą się przy budowie świątyni, ofiarodawcom i sponsorom zarówno tym znanym, jak i anonimowym. Szczególne wyrazy wdzięczności skierowane zostały pod adresem proboszcza, ks. mitrata Adama Siemieniuka za codzienną modlitwę za tę budowę oraz fundatorów krzyża na absydzie ołtarzowej państwa Sacharczuków.

Bezpośrednio po św. Liturgii, przy śpiewie hymnów paschalnych, wszyscy zebrani udali się przed budowaną świątynię, gdzie zwierzchnik PAKP dokonał poświęcenia krzyży. Następnie na oczach zgromadzonych, symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, zwieńczył absydę ołtarzową.

Niestety w wymiarze ludzkim, radość poniedziałkowego wydarzenia, zakłócona została niespodziewaną śmiercią głównego architekta świątyni, śp. mgr. inż. Andrzeja Markowskiego, którego obrzęd pogrzebu sprawowany był przed św. Liturgią. Jak zaznaczył metropolita, „pogrzeb według paschalnego obrzędu jest swego rodzaju wyróżnieniem i trzeba było, by w tym dniu kiedy architekt powinien być obecny w tej świątyni jako żywy świadek tej uroczystości, przyniesiono jego ciało do świątyni, aby był obecny podczas Liturgii ale już w innym wymiarze”.

Za pracę dla dobra Cerkwi, z okazji jubileuszu 50-tych urodzin, Jego Eminencja metropolita Sawa odznaczył Orderem św. Marii Magdaleny II klasy Andrzeja Golimonta, członka komitetu budowy warszawskiej cerkwi, od samego początku zaangażowanego przy budowie świątyni.

Duchowieństwo parafii Hagia Sophia pragnie podziękować wszystkim dotychczasowym ofiarodawcom za okazane wsparcie budowy nowej, warszawskiej cerkwi oraz zapewnić o swych modlitwach za darczyńców. Mając na uwadze ogrom prac pozostały do wykończenia świątyni, miejscowe duchowieństwo prosi o dobrowolne ofiary na rzecz stołecznej cerkwi Hagia Sophia. Aktualne prace wykończeniowe koncentrują się na pracach tynkarskich wewnątrz obiektu, postawieniu kamiennego ikonostasu oraz okładzinie kamiennej elewacji zewnętrznej.