Poświęcenie krzyża warszawskiej cerkwi Hagia Sophia

ks. Adam Magruk (za orthodox.pl)

Po niespełna trzech latach od dnia poświęcenia placu oraz położenia kamienia węgielnego pod budowę warszawskiej cerkwi Hagia Sophia Mądrości Bożej doczekaliśmy się kolejnego niezwykle istotnego i historycznego wydarzenia. 19 maja br. po raz pierwszy w murach w.w. świątyni odprawiona została pierwsza św. Liturgia. Świętej Liturgii przewodniczył Jego Eminencja Metropolita warszawski i całej Polski Sawa, w asyście: arcybiskupa Telmessos Hioba z Patriarchatu Konstantynopolitańskiego, metropolity wołokołamskiego Hilariona reprezentującego Patriarchat Moskiewski, arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba, arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jerzego, arcybiskupa przemyskiego i gorlickiego Paisjusza, arcybiskupa bielskiego Grzegorza, biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego, biskupa jużnienskiego Diodora (Ukraińska Cerkiew Prawosławnego), biskupa hajnowskiego Pawła, biskupa supraskiego Andrzeja, biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza, oraz bardzo licznie zgromadzonego duchowieństwa. Cerkiew wypełniła się po brzegi nie tylko prawosławnymi mieszkańcami stolicy, ale i pielgrzymami z całej Polski i zagranicy.

Obecni byli przedstawiciele duchowieństwa Kościoła Rzymskokatolickiego na czele z biskupem Michałem Janochą, korpusu dyplomatycznego jak też władz samorządowych dzielnicy Ursynów.

W trakcie św. Liturgii śpiewały cztery warszawskie chóry: katedralny pod dyrekcją ks. Sergiusza Bowtruczuka, parafii św. Jana Klimaka kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka, miejscowy, którym dyryguje ks. Andrzej Bieroza oraz kaplicy św. Grzegorza Peradze dyrygowany przez Annę Czerewacką.

W swoim słowie do zgromadzonych wyraźnie wzruszony metropolita powiedział m.in. Dzisiaj stojąc w ścianach budującej się świątyni Św. Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie, uświadamiamy sobie prawdę, że światem, cerkwią i każdym z nas kieruje Opatrzność Boża. To tylko Ona dokonuje, w stosownym czasie i okolicznościach, wielkich dzieł dotyczących życia Cerkwi i każdego człowieka. Doświadczamy Jej dzisiaj, tu na polach ursynowskich. Mając na uwadze naszą historię pełną prób i doświadczeń – dzień dzisiejszy jest wielką radością. Świątynię Św. Sofii – kontynuował – budujemy zjednoczeni i wolni na chwałę Bożą i ku pamięci naszych Ojców i Matek, m. st. Warszawy, Podlasia. Chełmszczyzny, Bieszczad, Pomorza i Ziem Zachodnich – Północnych, akcji „Wisła” za ich oddanie i wierność Św. Prawosławiu. Będzie ona także pięknym pomnikiem architektonicznym naszej stolicy Warszawy. Do świątyni przynoszone będą nasze radości i smutki, znajdując w niej pociechę i pokrzepienie oraz cichą przystań. Jego Eminencja w ciepłych słowach podziękował m.in. osobom, które na co dzień trudzą się przy budowie świątyni, wszystkim ofiarodawcom i sponsorom zarówno tym znanym, jak i anonimowym. Szczególne wyrazy wdzięczności skierowane zostały na ręce proboszcza – ks. Adama Siemieniuka wraz z jego pomocnikami oraz wszystkimi parafianami za codzienną modlitwę o tę budowę.

Egzarcha patriarchy konstantynopolitańskiego Bartolomeusza przekazał braterskie pozdrowienie Jego Świątobliwości zapewniając o jego duchowej i modlitewnej łączności w tym dniu. W swoim wystąpieniu odniósł się on również do historii konstantynopolitańskiej Hagii Sophii oraz jej znaczącego wpływu na rozwój chrześcijaństwa wśród Słowian.

W imieniu patriarchy Cyryla natomiast, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Stosunków Cerkiewnych Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Hilarion odczytał list gratulacyjny skierowany do Metropolity Sawy. Patriarcha pozdrowił Eminencję z podwójnym jubileuszem: 80-tych urodzin oraz 20-lecia objęcia tronu metropolitów warszawskich i całej Polski. Wskazał na rozwój Cerkwi w Polsce, której owoce znane są nie tylko w granicach naszego kraju, ale w całym świecie prawosławnym.

Po zakończeniu św. Liturgii wszyscy zebrani udali się przed cerkiew, gdzie miało miejsce doniosłe wydarzenie. Jego Eminencja dokonał poświęcenia czteroramiennego krzyża, wewnątrz którego umieszczony został specjalnie na tę okazję sporządzony akt. Następnie na oczach zgromadzonych, przy śpiewie troparionu poświęconego św. Krzyżowi zwieńczył on główną kopułę świątyni.

Przy końcu uroczystości głos zabrał proboszcz nowej świątyni ks. Adam Siemieniuk podziękował Jego Eminencji za ojcowską troskę i uwagę, jaką przykłada na każdym kroku powstawania cerkwi Hagii Sophii.

W ten sposób zakończył się kolejny etap budowy Domu Bożego, który dla przybyłych wiernych jak i miejscowych parafian, był ucztą duchowej radości, wypływającej z faktu nie tylko wznoszenia cerkwi jako budowli, lecz przede wszystkim umacniania wspólnoty wchodzących w trud swoich przodków, budującej i tworzącej Cerkiew – mistyczne Ciało Chrystusa. Niezapomnianymi pozostaną łzy i radość wiernych całujących św. krzyż, widzących efekt swojej gorliwej ofiary i modlitwy. Owy radosny dla całej cerkwi w Polsce dzień z całą pewnością zapisze się w jej historii złotymi literami.

Zdjęcia z uroczystości (fot.Jacek Marczyński)