Narodzenie Pana i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa

7 stycznia Cerkiew prawosławna uroczyście obchodzi święto nazywane często zimową Paschą – święto Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Świąteczne uroczystości w naszej parafii rozpoczęły się 6 stycznia nabożeństwem całonocnego czuwania, które sprawował kler naszej parafii na czele z jej proboszczem – ks. mitratem Adamem Siemieniukiem.
Następnie o północy rozpoczęła się pierwsza święta Liturgia, którą sprawował ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z diakonem Jakubem Moczarskim. Śpiewał chór dziecięco- młodzieżowy pod dyrekcją pani Anny Jakoniuk.
Po odczytaniu perykopy ewangelicznej zostało odczytane Bożonarodzeniowe Orędzie Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Na zakończenie świętej Liturgii miało miejsce wspólne śpiewanie kolęd.
O godzinie 9:00 rozpoczęła się druga Boska Liturgia, którą sprawowali ks. prot. Piotr Nestoruk, ks. prot. Adam Magruk oraz ks. protodiakon Mariusz Łopatiuk.
Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją pana Bogdana Kuźmiuka.
Analogicznie do wcześniej sprawowanej świętej Liturgii, w trakcie nabożeństwa zostało odczytane Bożonarodzeniowe orędzie Świętego Soboru Biskupów PAKP, a na zakończenie miało miejsce wspólne śpiewanie kolęd.
zdjęcia: Sergiusz Diadius, Oleksandr Rudyi