Święto Pięćdziesiątnicy

Świąteczne uroczystości w parafii św. Sofii – Mądrości Bożej rozpoczęły się nabożeństwem całonocnego czuwania, sprawowanym w przededniu święta. Uroczystej św. Liturgii oraz wieczerni, podczas której odczytane zostały modlitwy z obrzędu klękania, przewodniczył ks. mitrat Adam Siemieniuk w asyście miejscowego duchowieństwa. Pod odczytanym fragmencie św. Ewangelii na dzisiejszy dzień (J 7, 37-52; 8, 12), do wiernych z pouczającym słowem zwrócił się ksiądz Proboszcz.  Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

Obecni na świątecznym nabożeństwie wierni, mieli możliwość ujrzenia ukończonej na północnej ścianie cerkwi polichromii, która w głównej mierze przedstawia Wcielenie Syna Bożego.

Bezpośrednio po św. Liturgii dzieci i młodzież z punktu katechetycznego otrzymały świadectwa z okazji zakończenia roku szkolnego.