II Niedziela Wielkiego Postu

Druga niedziela Wielkiego Postu podkreśla znaczenie postu i duchowego wysiłku w zwycięskiej walce z wszelkim grzechem i w dążeniu do uczestnictwa w łasce Bożej.

W tym dniu wspominamy św. Grzegorza Palamasa nauczającego, iż Bóg objawia się światu w swych energiach.  Chwałę swego Bóstwa, która może stać się dostępna ludziom poprzez modlitwę i post, Bóg objawił na górze Synaj oraz na Taborze w dniu przemienienia. Cerkiew w tym dniu akcentuje zwycięstwo ascetów i mnichów nad fałszywymi naukami.

Świętej Liturgii w naszej parafii przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk wraz z miejscowym duchowieństwem. Po przeczytanej perykopie św. Ewangelii (Mk 2, 1-12) – “O uzdrowieniu paralityka w Kafarnaum” – ze słowem do wiernych zwrócił się ks. prot. Piotr Nestoruk. Śpiewał chór pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

Wzorem lat ubiegłych, bezpośrednio po św. Liturgii dzieci i młodzież z punktu katechetycznego w ramach zajęć z religii, własnoręcznie przygotowały kartki świąteczne, które można będzie nabyć w parafii.