Palemki na szczytny cel

W związku ze zbliżającym się świętem Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, gdzie przynosimy do poświęcenia w cerkwi przyozdobione gałązki drzew (w słowiańskiej tradycji wierzbowe), zapraszamy wszystkich do zakupu palemek świątecznych. Uzyskana kwota w całości przeznaczona będzie na leczenie naszego oddanego parafianina – Łazarza (Artura) Macińskiego.

Poświęcenie świątecznych palemek będzie miało miejsce podczas nabożeństwa całonocnego czuwania oraz św. Liturgii (11 i 12 kwietnia br.).

Zamówienia na palmy, które własnoręcznie wykona żona Łazarza – Karolina wraz z dziećmi, przyjmuje diakon Mariusz Łopatiuk (tel. 535 956 555). Palmy można będzie również nabyć podczas zakupu świec przed lub po świątecznych nabożeństwach.