Święto Przemienienia Pańskiego

Na górze Przemieniłeś się, na ile mogli pojąć uczniowie chwałę Twoją Chryste Boże oglądali, by gdy mieli ujrzeć Cię krzyżowanym, mękę mogli pojąć dobrowolną i całemu światu głosić potem, że Ty jesteś prawdziwym Chrystusem, Światłością Ojca (Kondakion święta).
19 sierpnia przypada jedno z największych świąt roku liturgicznego – Przemienienie Pańskie. W jego wigilię sprawowane było Całonocne Czuwanie zaś w sam dzień święta Boska Liturgia. Nabożeństwom przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Adam Siemieniuk, któremu asystowało miejscowe duchowieństwo. Śpiewał chór, którym dyrygował Bogdan Kuźmiuk. Po odczytaniu Ewangelii ze słowem pouczenia zwrócił się do zgromadzonych ks. proboszcz.
Zgodnie z tradycją tego święta poświęcone zostały owoce, które wierni przynieśli do świątyni. To wyraz wdzięczności Bogu za to, że i w tym roku ziemia wydała swój plon.
zdjęcia: Piotr Skopiec