Niedziela XIII po Pięćdziesiątnicy. Otwarcie wystawy “Świątynia Hagia Sophia – historia a współczesność”

19 września br., w trzynastą niedzielę po Pięćdziesiątnicy św. Liturgii przewodniczył proboszcz ks. mitrat Adam Siemieniuk, któremu współsłużyli miejscowi kapłani.

Po ewangelicznej perykopie (Mt, 21, 33-42) ze słowem do wiernych zwrócił się ks. prot. Adam Magruk, który w nawiązaniu do przypowieści o winnicy, odniósł się do aspektu miłującej cierpliwości Boga względem człowieka. Śpiewał chór pod dyrekcją Bogdana Kuźmiuka.

Bezpośrednio po Boskiej Liturgii miało miejsce otwarcie wystawy prac konkursu “Świątynia Hagia Sophia – historia a współczesność”.

Wszystkie prace plastyczne wykonane przez dzieci i młodzież mazowieckich parafii przez najbliższy czas wystawione będą w naszej świątyni z okazji pierwszej rocznicy jej małego poświęcenia, a także święta parafialnego –  Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy.

Konkurs, który odbył się w ubiegłym roku szkolnym, zrealizowany został z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy, zaś honorowy patronat nad nim objęło Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie.
zdjęcia: Aleksandra Kipko